Počasie, stav zjazdoviek

Zjazdovky

28. 04. 2017
◄◄  Zatiahnuté  ►►
Sneh:
0 CM
Teplota:
6 °C
Podmienky:
Nevhodné

Predpoveď

Oravský hrad
Oravský hrad nad riekou Oravou
Oravský hrad, skvostná a neoddeliteľná dominanta Oravy patrí medzi najpozoruhodnejšie a najmalebnejšie stavby na Slovensku. Hrad sa týči na vysokom skalnom podloží vo výške 112 m nad hladinou rieky Orava v Oravskom Podzámku.

Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1267. V tomto období plnil hrad dve funkcie a to, strážnu funkciu, chránil obchodnú cestu do Poľska a správnu funkciu, bol správnym sídlom a zastával významné miesto v sústave obranných hradov severnej časti pohraničného územia krajiny.

Hrad pozostáva z troch relatívne samostatných častí, hornej, strednej a dolnej. Toto rozloženie si zrejme vynútil tvar skaly, na ktorom je hrad postavený a tiež výstavbové obdobia počas ktorých bol hrad budovaný. Horná časť, Citadela, nazývaná tiež Horný hrad je najstaršou a najvyššou časťou hradu. V citadele je umiestnená expozícia archeológie. Stredná časť hradu, ktorú dal postaviť Matej Korvín nesie názov Korvínov palác. V tejto časti je možné vidieť skvosty slohov z čias gotiky, renesancie a romantizmu. Najnižšou, časťou hradu je Dolný palác, tiež Dolný Hrad.

V roku 1534 získava donáciou Oravský hrad Ján z Dubovca, ktorý venoval veľkú pozornosť opevneniu hradu. Uskutočnil prestavbu a dostavbu horného hradu a zameral sa i na zlepšenie obrany stredných hradných častí. Nárožia spevnil okrúhlymi baštami a terasou pre umiestnenie diel. Prepojením hraného brala a donjonu v strednej časti hradu vybudoval obytné krídlo, Dubovského palác.

V roku 1556 sa vlastníkom hradu stáva František Thurzo (1512-1574). V jeho osobe prichádza rod, ktorý hlboko zasiahol do historického vývoja celej Oravskej stolice. František Thurzo začal s rozsiahlymi stavebnými úpravami hornej a strednej časti hradu a s výstavbou obytného paláca v dolnej časti, Thurzov palác. Od roku 1574 v stavebných prácach Františka Thurzu pokračoval jeho syn Juraj (1567-1616), ktorý dostavbou hradnej kaplnky, fary, terasy a prvej vstupnej brány dal hradu súčasnú podobu.

V roku 1800 postihol hrad niekoľkodňový rozsiahly požiar, ktorý ho značne poškodil. Počas správcovstva Františka Zichyho (1792-1813) sa uskutočnili najnevyhnutnejšie opravy. Pokryté a zabezpečené pred zrútením boli len obvodové múry a budovy dolného hradu, v ktorých zriadili kancelárie pre úradníkov.

K praktickému využitiu objektu hradu došlo až v roku 1868, kedy vtedajší správca Edmund Zichy v spolupráci s nadšenými záchrancami kultúrnych pamiatok Oravy založil jedno z prvých múzeí na Slovensku. Generálne opravy sa však v plnom prúde rozbehli až v roku 1953 a trvali až do roku 1968. Po dokončení sa stal Oravský hrad dôstojným sídlom Oravského múzea. V hrade je umiestnená expozícia prírodovedná, archeologická, národopisná a historická.

Viac informácií nájdete na stránkach www.muzeum.sk, www.oravsky-podzamok.sk.


Kontakt:

Tel: +421 43 58 16 111, +421 43 58 20 240, +421 43 58 20 390
Fax.: +421 43 5816130
Adresa: Oravský Podzámok 1
027 41 Oravský Podzámok
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Web: www.oravamuzeum.sk
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.